fbpx
đường dây nóng 0212702702
để biết thêm thông tin?
 • Gói du lịch
  Chúng tôi đã chuẩn bị nhiều địa điểm du lịch khác nhau cho bạn và gia đình. Bạn đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu?

NƯỚC ĐỨC

tôi. M.H. thamrín 1, Thủ đô Jakarta 10310
t : (62-21) 3985-5000
F : (62-21) 3985-5130, 3985-5195

Yêu cầu bước đầu tiên

 1. Điền vào mẫu đơn ( Mẫu Visa Đức + Mẫu bổ sung tiếng Đức)
 2. Đặt lịch hẹn ( Hẹn Visa Đức )
 3. Địa chỉ sinh trắc học: Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Đức, Trung tâm thương mại thành phố Jakarta Kuningan, 1tầng st Jl. GS.TS Satrio Kav.18, Setiabudi Kuningan – Nam Jakarta

YÊU CẦU

 1. Hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng kể từ ngày đến ước tính.
 2. Ảnh mới nhất với 3,5 x 4,5 kích thước = 2 tấm, với nền trắng, sử dụng giấy ảnh có chất lượng tốt và khuôn mặt cân đối rõ ràng khi phóng to 80%
 3. Thư bảo trợ bằng tiếng Anh từ công ty nơi ứng viên làm việc. Nếu có thêm người/gia đình cùng tham gia chuyến đi, vui lòng ghi tên và trạng thái của người đó vào thư.
  • Ngày bắt đầu làm việc của ứng viên và mức lương mỗi tháng phải được đưa vào Thư tài trợ của công ty
  • Nếu không có tiền lương mỗi tháng được đề cập trong thư, ứng viên phải đính kèm phiếu lương
  • Bản sao của SIUP (Người sở hữu) và bằng tiếng Anh và NPWP phải được thêm vào nếu người nộp đơn là Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Giám đốc hoặc Ủy viên
  • Nếu người nộp đơn là chủ doanh nghiệp và không có tiêu đề thư chính thức thì người nộp đơn có thể nhập thư bằng tiếng Anh có đóng dấu của công ty và cũng đính kèm bản sao của NPWP và SIUP(Người sở hữu) bằng tiếng Anh
  • Nếu người nộp đơn đang nhận được tài trợ từ con của mình, xin đính kèm bản sao giấy khai sinh của trẻ. Điều này có thể chứng minh mối quan hệ ứng dụng với đứa trẻ. → Bằng tiếng Anh
  • Nếu người nộp đơn đang nhận được tài trợ từ trong pháp luật, vui lòng đính kèm bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh của con anh ấy để chứng minh mối quan hệ → Bằng tiếng Anh.
  • Nếu ứng viên đã nghỉ hưu, bức thư có thể được đánh máy trên giấy Bằng tiếng Anh và có chữ ký
 4. Người nộp đơn có thể chọn loại báo cáo tài chính:
  • Tài Khoản Vãng Lai Gốc từ Ngân Hàng.
  • Bản sao hợp pháp hóa Tiết kiệm/Chuyển khoản từ Ngân hàng điện tử trên mỗi tờ
 5. Nếu tên trên hộ chiếu khác với dữ liệu của người nộp đơn, vui lòng đính kèm bản sao Giấy chứng nhận thay đổi tên (Thư Đổi Tên) Trong → Tiếng Anh
 6. Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn ( Giấy chứng nhận kết hôn)
 7. Thẻ sinh viên gốc (Thẻ sinh viên) và Thư xác nhận từ trường (Giấy chứng nhận của trường) bằng tiếng Anh.
 8. Nếu con của đương đơn sống ở Đức, đính kèm bản sao hộ chiếu, hộ chiếu, giấy khai sinh và thư mời bằng tiếng Anh
 9. In ra Đặt vé / Vé Gốc
 10. Bản sao Thẻ gia đình (KK) + Chứng minh nhân dân ( VÂN VÂN )
 11. Xác nhận khách sạn với tiêu đề thư chính thức trong chuyến đi từ Châu Âu.
 12. Bảo hiểm du lịch có giá trị trong suốt thời gian đương đơn lưu trú tại Châu Âu và một khoản tiền bảo lãnh (Tổng số tiền bảo hiểm) đô la Mỹ 50.000 hoặc EURO 30.000. Bảo hiểm du lịch là bắt buộc để bảo hiểm covid-19.
 13. Mẫu được điền và ký bởi người nộp đơn. Đối với trẻ không có Chứng minh nhân dân, mẫu đơn được ký bởi cả hai cha mẹ
 14. Đối với trẻ em dưới 18 Tuổi chỉ đi du lịch với cha hoặc mẹ, người nộp đơn phải đưa ra giấy phép của cha mẹ được công chứng bởi công chứng viên,

ghi chú

Đối với mọi ứng viên đã VIS và không đến làm lại sinh trắc học PHẢI ký vào mẫu đơn chính (3 giấy tờ trực tuyến để ký) + hình thức bổ sung (3 giấy tờ) +Thư ủy quyền (Giấy ủy quyền) (1 Giấy) bởi vì có 7 giấy tờ cần phải được ký bởi người nộp đơn

Du khách / Việc kinh doanh
Mẫu thị thực
Biểu mẫu bổ sung
Mẫu thư ủy quyền
Hình thức trang trí bảo hiểm

ghi chú :
 • Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước
 • Giá trên chưa bao gồm VAT 1%
 • Giá theo 22 Tháng Một 2022

ĐẠI SỨ QUÁN ĐỨC TẠI SURABAYA

jl. tiến sĩ. Wahidin Không. 29, Surabaya 60264, Đông Java
t : 031-563 1871
F : 031-563 1872
E-mail: surabaya@hk-diplo.de

Yêu cầu bước đầu tiên

 1. Điền vào mẫu đơn ( Mẫu thị thực + Biểu mẫu bổ sung)
 2. In biểu mẫu
  • Kích thước thực sự
  • Chọn nguồn giấy theo kích thước trang PDF
  • Chân dung xe hơi / phong cảnh

YÊU CẦU

 1. Hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng kể từ ngày đến ước tính
 2. Ảnh mới nhất với 3,5 x 4,5 kích thước = 2 tấm, với nền trắng, sử dụng giấy ảnh có chất lượng tốt và khuôn mặt cân đối rõ ràng khi phóng to 80%
 3. Thư bảo trợ bằng tiếng Anh có tiêu đề thư chính thức từ công ty nơi ứng viên làm việc và bản sao SIUP và TDP. Nếu có thêm người/gia đình cùng tham gia chuyến đi, vui lòng đính kèm tên và trạng thái trên thư.
  • Nếu người nộp đơn là chủ doanh nghiệp và không có tiêu đề thư chính thức, vui lòng nhập một bức thư bằng tiếng Anh có đóng dấu của công ty và đính kèm bản sao TDP và SIUP(Người sở hữu) bằng tiếng Anh
  • Nếu người nộp đơn đang nhận được tài trợ từ con của mình, vui lòng đính kèm bản sao giấy khai sinh của trẻ. Điều này có thể chứng minh mối quan hệ của ứng dụng với đứa trẻ. → Bằng tiếng Anh
  • Nếu người nộp đơn đang nhận được tài trợ từ trong pháp luật, vui lòng đính kèm bản sao giấy chứng nhận kết hôn và giấy khai sinh để chứng minh mối quan hệ → Bằng tiếng Anh.
  • Nếu ứng viên đã nghỉ hưu, bức thư có thể được đánh máy trên giấy Bằng tiếng Anh và có chữ ký.
  • Nếu chi phí đi lại được trả bởi công ty, người nộp đơn cần giải thích rằng anh ấy / cô ấy làm việc tại công ty bao gồm cả việc cung cấp thông tin về địa chỉ của công ty, số điện thoại và số máy nhánh, phiếu lương, mục đích đi Đức, ngày trở lại và Báo cáo tài chính của Công ty trong lần cuối cùng 3 tháng.
 4. Bản sao chứng minh thư nhân dân ( VÂN VÂN)
 5. Bản sao Thẻ gia đình ( thẻ gia đình)
 6. Nếu tên hộ chiếu khác với dữ liệu của người nộp đơn, vui lòng đính kèm bản sao Giấy chứng nhận thay đổi tên (Thư Đổi Tên) Trong → Tiếng Anh
 7. Nếu vợ của đương đơn tham gia chuyến đi, thêm bản sao Giấy chứng nhận kết hôn (Giấy chứng nhận kết hôn)
 8. Nếu con của đương đơn đang tham gia chuyến đi và vẫn tích cực đi học, xin đính kèm
  • Bản sao thẻ sinh viên (Thẻ sinh viên)
  • Bản sao Giấy khai sinh (Giấy khai sinh) Bằng tiếng Anh
  • Nếu trẻ ở dưới 18 tuổi, mẫu đơn có chữ ký của cả cha và mẹ. Nếu người nộp đơn là 16 tuổi nhưng không 18 tuổi, trẻ có thể tự mình đến Đại sứ quán và ký vào mẫu đơn và mang theo sự cho phép của cha mẹ. Nhưng nếu trẻ em ở dưới 16 tuổi, anh ấy / cô ấy không cần đến Đại sứ quán, chỉ cần cả hai cha mẹ của anh ấy ký vào mẫu đơn và đính kèm Thư xác nhận từ trường (Giấy chứng nhận của trường) / Thẻ sinh viên ( Thẻ sinh viên )
 9. In ra Đặt vé
 10. Bản sao xác nhận khách sạn ở Đức với mã đặt phòng, bằng chứng thanh toán, địa chỉ chính xác từ khách sạn ở Đức. Các quốc gia khác ở khách sạn có thể chỉ là chứng từ.
 11. Bảo hiểm du lịch có giá trị trong suốt thời gian lưu trú tại Châu Âu và đảm bảo số tiền (Tổng số tiền bảo hiểm) đô la Mỹ 50.000 hoặc EURO 30.000
 12. lập hành trình (Tải Tờ Du Lịch H3)
 13. Tài liệu bổ sung nếu có gia đình của người nộp đơn trong đó:
 14. Thiệp mời ( Thiệp mời ) từ Đức và bản sao hộ chiếu của người mời/gia đình, hộ chiếu, và bằng lái xe (SIM) Tài liệu bổ sung cho chuyến công tác
 15. Thư của Đối tác Kinh doanh với tiêu đề thư chính thức, dấu hiệu pháp lý và người liên hệ (PIC)
 16. Tài liệu bổ sung để tham dự một cuộc triển lãm
 17. Thư từ Công ty cho Người nộp đơn
 18. Vé Triển Lãm
 19. Tài liệu bổ sung cho nhà triển lãm
 20. Thư từ Công ty cho Người nộp đơn
 21. Bản sao hóa đơn thuê gian hàng và sơ đồ mặt bằng từ nhà tổ chức ở Đức
 22. Bản sao chứng từ thanh toán tiền thuê gian hàng

ghi chú

 1. Visa có thể được thực hiện khi tất cả các tài liệu được hoàn thành
 2. Người xin thị thực du lịch / kinh doanh phải đến Đại sứ quán
 3. Đối với hộ chiếu nước ngoài không thể được xử lý ở Indonesia nhưng có thể được xử lý tại quốc gia được cấp,
 4. Đối với Visa doanh nghiệp phải đặt thư mời từ Công ty tại Đức
 5. Không hoàn lại tiền nếu có sự hủy bỏ từ người nộp đơn hoặc bị Đại sứ quán từ chối
 6. Thành công trong việc có được thị thực là toàn quyền của đại sứ quán.

NB : TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU SAO CHÉP LÀ ĐỊNH DẠNG A4/HVS

Du khách / Việc kinh doanh
Mẫu thị thực
Biểu mẫu bổ sung

ghi chú :
 • Giá có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần báo trước
 • Giá Chưa Bao Gồm VAT 1,1%
Cập nhật :
 • Tuy nhiên, có một yêu cầu bổ sung dưới dạng giấy chứng nhận vắc xin phải được đính kèm khi xin thị thực.
 • Các loại vắc xin mà Pháp nhận được là:
 • Pfizer BioNTech Sản xuất GmbH,
 • Moderna Biotech Tây Ban Nha
 • S.L., Janssen-Cilag International NV
 • AstraZeneca Vaxzevria Thụy Điển
 • Và giấy chứng nhận vắc xin phải bao gồm:
 • Dữ liệu cá nhân của những người đã được tiêm phòng (ít nhất họ, tên và ngày sinh),
 • Ngày tiêm chủng, số liều vắc xin,
 • Tên thành phần vắc xin,
 • Tên của căn bệnh mà vắc-xin đang chống lại,
 • Tên, địa chỉ của cá nhân/cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện tiêm chủng.

Bayu Buana không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự từ chối thị thực hoặc chậm trễ trong việc cấp thị thực trong trường hợp các quy định về việc cấp đó là thẩm quyền của Đại sứ quán liên quan.

Jendela Tours & Travel
4.9
Based on 144 reviews
powered by Google
Hendry WindhartoHendry Windharto
14:54 23 Sep 23
Lokasi di jl radio dalam Raya no. 7b
Ahmad YaniAhmad Yani
11:27 09 Sep 23
Pakai jendela tour untuk acara tour ke Thailand bersama teman teman merasa puas ,apalagi tour guide nya pak Awee sangat berkesan dan senang.Terimakasih jendela tour dan pak Awee from Thailand
abdul robby mudjiebabdul robby mudjieb
06:02 10 Aug 23
Maria ErikaMaria Erika
08:48 07 Aug 23
jefri wennyjefri wenny
01:29 07 Aug 23
Jenny Rachel SoetjantoJenny Rachel Soetjanto
05:58 06 Aug 23
Sangat membantu :)
Sas WindartiSas Windarti
06:22 16 May 23
Luar biasa service dan supportnya....serta pemilihan dan wat objek wisatanya, keren banget...👍👍
Irmayati SuroconIrmayati Surocon
04:45 16 May 23
TL nya Mas Obi sangat baik , sabar & profesional . Mb Dewi yg mendampingi kita jg sama.Puas dgn Jendela TourSemoga makin sukses Jendela Tour
Santi PalupiSanti Palupi
15:28 11 Apr 23
Saya selama.ini kalau pergi atau pesan tiket selalu di Jendela Tours & travel. Pelayanannya cepat dan staf2nya ramah- ramah. Tks tim Jendela Tours.
Lakeisha SLakeisha S
08:22 11 Apr 23
Yg paling mengesankan dari Jendela T&T, punya layanan WhatsApp HotLine Service, 24 jam / 7 ngày, dan it’s really work.Ketika mendadak kita butuh tiket pesawat atau hotel, atau dlm situasi emergensi di Luar Negeri dan butuh perubahan jadwal penerbangan, bisa WA HotLine service Jendela walaupun diluar jam kerja kantor. Ini sangat sangat membantu, bisa terhubung langsung dg Staf Jendela, bukan sekedar terhubung dengan system / robot yg ending nya tdk bisa memberikan solusi..Keep up the excellent services Jendela T&T !!
Meydiana KuspitutriMeydiana Kuspitutri
07:56 11 Apr 23
Saya sering lewat Jendela Tours, saya pikir hanya jual tiket dan tour saja, ternyata jual paket Umroh juga euy... Pas banget saya lagi cari paket Umroh, langsung deh saya daftar dan alhamdulillah service umrohnya juara. Recommended banget deh
js_loader

Văn phòng Chính :

jl. Đài phát thanh Dalam Raya Không. 7b
Kebayoran Baru – Nam Jakarta
Thủ đô Jakarta 12140 – Indonesia
Điện thoại : +62 21 270 2702
Thư : info@jendelatours.com jendelatours

Về Window Tours & Du lịch

Phục vụ một lượng lớn khách hàng Doanh nghiệp và Chính phủ mang lại sự tăng trưởng nhanh chóng về dịch vụ

Cung cấp dịch vụ Đặt vé máy bay, Đặt phòng khách sạn với một xác nhận ngay lập tức, Chuyến du lịch & Gói Umrah.


Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.